Domov > Správy > Správy z priemyslu

Trend vývoja automobilového odlievania a technológie odlievania

2022-10-08

Odlievanie je jednou z najstarších metód tvárnenia kovov a približne 15 % až 20 % automobilových dielov tvoria odliatky vyrobené rôznymi metódami odlievania. Tieto odliatky sú hlavne kľúčovými komponentmi energetického systému a dôležitými konštrukčnými komponentmi. V súčasnosti sú rozvinuté krajiny automobilového priemyslu v Európe a Spojených štátoch, pokročilá technológia výroby odlievania automobilov, dobrá kvalita výrobkov, vysoká účinnosť výroby odlievania automobilov, znečistenie životného prostredia. Odlievanie surovín a pomocných materiálov boli vytvorené sériou a štandardizáciou, celý výrobný proces bol dosiahnutý mechanizáciou, automatizáciou a inteligenciou. Tieto krajiny vo všeobecnosti používajú digitálnu technológiu na zvýšenie úrovne návrhu procesu odlievania, miera šrotu odlievania je približne 2 % až 5 % a zaviedli nadnárodný servisný systém a podporu sieťovej technológie. Naproti tomu, čínske automobilové odliatky síce majú väčšiu produkciu, no väčšina z nich má nízku pridanú hodnotu a technický obsah, štruktúra je pomerne jednoduchá, čierne odliatky a rozdiel medzi zahraničnou úrovňou. Tento článok hlavne z oblasti automobilovej úspory energie a ochrany životného prostredia a ďalších aspektov potrieb vývoja pojednáva o automobilovom odlievaní a smerovaní vývoja automobilovej technológie.

Tlakové liatie označované ako tlakové liatie, Automobilové liatie pod určitým tlakom, aby sa dutina vyplnila taveninou, odlievacie tkanivo husté, vysoké mechanické vlastnosti, rozmerová presnosť, malé rozpätie spracovania. Podľa úrovne tlaku možno rozdeliť do dvoch kategórií na nízkotlakové liatie a vysokotlakové liatie, pričom druhá je vysoká cena formy, najmä pre veľkoobjemovú výrobu automobilových odliatkov, vysoká účinnosť, celkové náklady sú veľmi nízka. V súčasnosti je takmer celý plášť prevodovky automobilu, plášť spojky, plášť čerpadla, plášť karburátora, kormidlový mechanizmus atď. vyrobený z hliníka.

Hlavnými parametrami procesu tlakového liatia sú tlaková sila, špecifický tlak, rýchlosť plnenia taveniny, doba plnenia, doba výdrže, teplota taveniny a teplota formy. Keďže tavenina vo vysokoteplotnej, vysokorýchlostnej a vysokotlakovej plniacej dutine bude nevyhnutne zahrnutá do plynu, vyvinulo sa množstvo nových procesov, ako je metóda vákuového tlakového liatia, metóda tlakového liatia plneného kyslíkom, nízkotlakové liatie automobilov. metóda tlakového liatia s rýchlym plnením âpresná âMetóda tlakového liatia (tiež známa ako metóda Acumrad, ktorá je presná, rýchla, hustá), metóda nízkorýchlostného strednotlakového plnenia (NDC), nie sú žiadnou novou technológiou - porézne tlakové liatie. Preto podľa charakteristík vedeckej kontroly procesných parametrov, racionálneho návrhu a výroby formy (vrátane odlievacieho systému, prepadového výfukového systému, chladiaceho systému formy, vyhrievania formy a systému kontroly vyváženia) použite vhodnú technológiu nanášania a striekania. Teplota a tepelná rovnováha formy je najdôležitejšou podmienkou pre realizáciu vysoko kvalitného odlievania, automobilového odlievania pre všeobecné odlievanie, aby sa odstránila povrchová teplota dutiny odlievacej formy s teplotou topenia zliatiny asi 40%.


Editoval Santos Wang z Ningbo Zhiye Mechanical Components Co., Ltd.

https://www.zhiyecasting.com

santos@zy-casting.com

86-18958238181